Always reach for the top

Always reach for the top

dinsdag 9 december 2014

Bij Jesaja 65: 17-25

Bij 14 dec. 2014, zondag Gaudete

Bij deze passage heb ik het commentaar van W.A.M. Beuken uit POT (Jesaja III-b)  als zeer verhelderend [en homiletisch vruchtbaar!] ervaren. Zie bijvoorbeeld op p. 94: "Kortom, wij neigen ertoe de gebruikelijke boodschap van het hoofdstuk om te keren. TJ stelt het niet zo voor dat God een nieuwe kosmos moet scheppen om voor zijn knechten een rechtvaardig bestel van heil te kunnen verwerkelijken, maar YHWH treedt met zijn knechten in een volmaakt verbond. Daardoor wijzigen de omstandigheden van het menselijke bestaan zich zo fundamenteel dat men dit ingrijpen van God als de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mag beschouwen. Het hele gebeuren is primair een omvorming niet van de kosmos, maar van het volk Israël."
Stof genoeg voor de derde zondag van advent. Met 1 Thess. 5 en Johannes 3 genoeg stof voor bijvoorbeeld uitwerking van het thema 'vreugde'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten