Always reach for the top

Always reach for the top

Over dit blog

Dit blog bevat een selectie van artikelen, meditaties, preken en columns, vrijwel allen gerelateerd aan mijn werk als predikant binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten