Always reach for the top

Always reach for the top

vrijdag 1 augustus 2008

Leesroosterbijdrage bij het verhaal van de vijf broden en twee vissen.

Bij de lezing op 3 aug. 2008:

Op de valreep twee opmerkingen bij het bekende en misschien wel stukgepreekte verhaal van de vijf broden en twee vissen.

1/ Wijdverbreid is tegenwoordig de symbolische duiding van de getallen vijf en twee. We passen dit toe op de vijf boeken van de thora en de profeten/geschriften.
Daartegenover zet ik de nuchtere opmerking van W.D. Davies en D.C. Allison in hun commentaar in de serie ICC, deel 2, p. 490: "Mattew's text, however, does nothing, as far as we can determine, to foster such an approach".
En verder: als je wel deze symbolische duiding aanhoudt en dan vervolgens de twaalf korven toepast op de twaalf apostelen, het nieuwe godsvolk (zo vanaf Hieronymus), dan zitten we voor het weten in een klassiek heilshistorisch schema: dan heeft Jezus in heidens land de spijze van de tenach veranderd in nieuw geestelijk voedsel.
Kortom, wees gewaarschuwd.

2/ Het is verleidelijk al is het maar in een bijzin de plaatsaanduiding in vers 19 ("in het gras") te verbinden met psalm 23. Echter, Mattheüs blijkt juist de verbinding met psalm 23 onderdrukt te hebben! In zijn Vorlage Markus 6 stonden wel twee verbindingen met psalm 23:
a/ 6:34 "als schapen die geen herder hadden"; en
b/ 6:39 "op het groene gras".
Mattheüs heeft a/ weggelaten en in b/ "groen" geschrapt, daarmee de verbinding met psalm 23:2  verbrekend.
Het is dus minder correct de versie van Mattheüs met psalm 23 te verbinden.

Tot slot: de inzet van Anneke Oppewal in De Eerste Dag vond ik origineel en verfrissend. Mijn preek van zondagmorgen zal verregaand door haar stuk geïnspireerd zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten